Privacy verklaring

Voor de Website van SuperBuren.com (hierna “Website” en/of SuperBuren.com en/of SuperBuren) is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang bij de uitvoering van haar dienstverlening. SuperBuren is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Gelet op de aard van de dienstverlening van SuperBuren, is het soms noodzakelijk is om bepaalde persoonsgegevens te openbaren. Het is daarom van groot belang dat u kennis neemt van dit privacystatement.
Verwerking van persoonsgegevens
SuperBuren verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgevers en opdrachtnemers (zogenaamde SuperBuren) wanneer deze contact hebben met SuperBuren. Wanneer een opdrachtgever een verzoek om inschrijving plaatst, worden de persoonsgegevens verzameld die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening door SuperBuren en verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan het verzoek om inschrijving. Van (potentiële) opdrachtnemers worden persoonsgegevens vastgelegd die noodzakelijk zijn om de ‘match’ met een potentiële opdrachtgever te maken. SuperBuren kan, om een volledige inschrijving te kunnen accepteren, aanvullende gegevens verlangen. Immers SuperBuren kan haar werkzaamheden pas goed uitvoeren wanneer de daarvoor noodzakelijk (persoons)gegevens beschikbaar zijn. Tevens worden de persoonsgegevens verwerkt om de dienstverlening van SuperBuren te factureren aan de gebruiker. Tot slot kunnen de persoonsgegevens van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers door SuperBuren worden gebruikt voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over de dienstverlening van SuperBuren of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. Uw e-mailadres zal hiervoor alleen met uw toestemming aan zorgvuldig geselecteerde organisaties ter beschikking worden gesteld. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, of uw e-mailadres wil blokkeren hiervoor, dan kunt u dit melden via info@superburen.com.

Beoordelingen
Op de website van SuperBuren komen fora voor waarin opdrachtgevers, opdrachtnemers en de uitvoering van werkzaamheden beoordelen. SuperBuren kan niet treden in de feitelijke beoordeling, maar behoudt zich het recht voor om niet relevante, beledigende beoordelingen niet te plaatsen of na publicatie te verwijderen, of geheel of gedeeltelijk aan te passen, zonder voorafgaande mededeling aan de plaatser. Wanneer een opdrachtnemer een niet relevante of beledigende beoordeling aantreft kan de opdrachtnemer aan SuperBuren verzoeken om de beoordeling te verwijderen. SuperBuren zal een dergelijk verzoek naar redelijkheid en billijkheid uitvoeren.

Cookies
SuperBuren gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op uw harde schijf worden geplaatst en die ons helpen de op uw afgestemde diensten te leveren. Wij bieden ook bepaalde functionaliteiten die alleen beschikbaar zijn door gebruik te maken van een cookie. Meer informatie over cookies kunt u vinden op het Internet of bij Microsoft Internet pagina: http://www.microsoft.com/info/nl/cookies.mspx deze link kan na enige tijd veranderen of niet meer juist zijn. Kijk dan bijvoorbeeld bij Microsoft.

Ook worden cookies gebruikt om advertenties op de verschillende websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen. Zo maakt deze site gebruik van de mogelijkheid om u op andere websites dan deze voor u relevante reclame te tonen.

U kunt zelf beslissen of u cookies wil accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen we u naar het “help” menu van uw browser. Of kijk bij de handige uitleg van de consumentenbond.

Kinderen jonger dan 18 jaar
Kinderen mogen geen gebruikmaken van onze diensten en wij vragen minderjarigen (jonger dan 18 jaar) om geen persoonlijke gegevens aan ons te overleggen.

Beveiliging gegevens
Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

SuperBuren en andere sites
Op de site treft u een aantal links aan naar andere websites. SuperBuren kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen
Heeft u vragen over het privacybeleid van SuperBuren dan kunt u deze stellen via e-mail: info@superburen.com.

Wijzigingen
SuperBuren behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy verklaring.
Check daarom regelmatig de privacy verklaring voor het privacybeleid van SuperBuren.

Laatste wijziging: 04-03-2015